چاپ مقالات باکیفیت علمی مناسب کنفرانس ، با تعداد نا محدود !!!
1400-01-01
چاپ مقالات باکیفیت علمی مناسب کنفرانس ، با تعداد نا محدود !!!

 

همانطور که اطلاع دارید، در کفرانس سال گذشته رادار وسامانه های مراقبتی ایران ، ۹ مقاله برگزیده در مجله رادار امام حسین (علمی-پژوهشی) چاپ گردیدند، اما  امسال، دانشگاه صنعتی مالک اشتر مفتخر است با مذاکرات به عمل آمده و افزایش ظرفیت پذیرش، مقالات دارای کیفیت مناسب هفتمین کنفرانس (بدون محدودیت تعداد) در مجله رادار دانشگاه امام حسین (ع) و فصل نامه الکترونیک ایران(هردو با اعتبارعلمی پژوهشی) و IET Radar منتشر خواهد شد.