فهرست مقالات برتر
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

1018 طراحی شکل موج رادار آرایه فازی MIMO با استفاده از کدهای فضا زمان با هدف بهبود احتمال آشکارسازی هدف  روح اله وحدانی
1045 ناحیه بندی تصاویر سار با استفاده از میدانهای تصادفی شرطی مبتنی بر تبدیل ویولت  مریم گل پرداز
1153 طراحی، بهینه‌سازی معلق کننده OCXO برای رسیدن به افت نویز فازی کمینه احمدرضا مطفف
1035 طراحی یک رادار موبایل پنج کاناله برای کشف و ردگیری موشک‌های بالستیک خوشه‌ای محمد خوش باطن
1047  ردیابی تصویری اهداف هوایی با استفاده از نگاشت تصویر هومن مریدویسی
1006  ترکیب الگوریتم ژنتیک و روش پایین‌ترین دره برای بهبود شکل پرتو در آنتن‌های آرایه‌ای با چرخش الکترونیکی پرتو سید محمد جواد رضوی
1087  طراحی، شبیه‌سازی و ساخت آنتن تغذیه بازتابنده کاسگرین با قطبش راستگرد در باند S رضا ترینیا
1145  ارائه روشی جدید برای محاسبه فاصله خطا با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه بدون نیاز به فشرده‌سازی سیگنال حمید اصغری
1172  ایجاد اخلال در سیستم موقعیت‌یابی DSMAC در موشک‌های کروز ناصر جنگی
1079  Design of an Ultra-Wideband Star-Shaped FSS Absorber with SMD Resistors مجتبی بصراوی
1109  طراحی کد رادار جهت بهینه سازی آشکارسازی، تحت قید خودبستگی سفید شده پیروز مجدالاشرافی
1052  طراحی سیگنال OFDM راداری با معیار بهینگی تابع ابهام باند وسیع زهره اسدسنگایی
1040  بررسی روش های ارائه شده تصویربرداری با استفاده از رادار روزنه مصنوعی (SAR) فضاپایه؛ معرفی روش عملکرد و یک نمونه طراحی اولیه مهدی فرتوک زاده
1154  طراحی و ساخت تغذیه کاتد با توان پیک 400 کیلووات و زمان وظیفه 7 درصد جهت راه اندازی لامپ کلایسترون فرستنده های پرتوان هادی بیهقی
1186  بررسی آثار میکرو دوپلر ناشی از ریزحرکات اهداف سریع با استفاده از تبدیل های زمان-فرکانس رضا کیوان شکوه
1082  حذف اثر زمین در اندازه‌گیری RCS با استفاده از فنس تیپر شده حسین محمدزاده
1128  پیشنهاد روش برای جهت یابی منابع صدا در آرایه پسیو مهدی راهی
1076 Variable Step Size Selective Partial Update Affine Projection Algorithm for Adaptive Beamforming میلاد خوشخو
1120 Optimal and Fast Arrangement of Receivers in Passive Multi-transmitters and Multi-receivers Radar by the Receivers' Weighted Distance Average Minimization Algorithm سعید فولادی تالاری