مدرسین محترم کارگاه های آموزشی هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران توجه نمایند :

1- PowerPoint مورد استفاده جهت نمایش اطلاعات در فیلم کارگاه های آموزشی میبایست مطابق با قالب خام PowerPoint که در انتهای همین صفحه در دسترس می باشد.

2- آموزش نحوه تغیرات و ویرایش فایل PowerPoint در انتهای همین صفحه در دسترس میباشد.

3- فیلم تهیه شده می بایست در قالب و با نرم افزار معرفی شده در انتهای همین صفحه باید تهیه گردد.

4- فیلم آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار و تهیه فیلم در قالب کنفرانس ، در انتهای همین صفحه در دسترس می باشد.

5- تاریخ نهایی ارسال فیلم کارگاه آموزشی  15 آبان 1399و تا ساعت 23:59 می باشد.

 

6- قالب در نظر گرفته شده جهت تهیه فیلم از Screan Share استفاده میکند.

 

7- فیلم تهیه شده را به ایمیل mahyar.mohebnia.jahromi@gmail.com و با عنوان " فیلم کارگاه آموزشی هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی " ارسال نمایید.


 

شماره تماس پشتیبانی فنی تهیه فیلم : 

 

1-  سرکار خانم صالحی نیا : 09157214213

 

2- سرکار خانم رحیمی : 09195034907

 

3- سرکار خانم فتح اللهی : 09195699334


 

 

فایل های لازمه جهت دانلود
شماره عنوان لینک دانلود
1 فایل خام Power Point 
2 نرم افزار لازم جهت تهیه فیلم کارگاه آموزشی  
3 قالب خام جهت تهیه فیلم کارگاه آموزشی
4 فیلم آموزشی جهت  استفاده از فایل PowerPoint  
5 فیلم آموزشی جهت استفاده از نرم افزار  
6 نرم افزار HandBrake جهت کاهش حجم فیلم  
7 نمونه فیلم ارائه کارگاه آموزشی  
8 فرم درخواست کارگاه آموزشی