ضمن عرض تبریک خدمت تمامی عزیزانی که مقالاتشان در هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران مورد قبول واقع شده است، بدین وسیله به اطلاع میرساند تمامی این عزیزان می بایست مقاله خود را در 10 دقیقه و با فرمت در نظر گرفته شده ارائه نمایند. لذا جهت آماده سازی فایل ارائه خود حتما از فایل خام ارائه هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران استفاده نمایند.


قابل ذکر می باشد جهت ارائه مقالات حتما به نکات زیر توجه فرمایید :

1- فرمت فایل های مقالات انگلیسی و فارسی ، متفاوت می باشد لذا در دانلود فایل مورد نظر دقت نمایید.

2- فیلم آموزشی نحوه تکمیل فایل PowerPoint را حتما مشاهده نمایید.

3- همچنین جهت تهیه فیلم ارائه، حتما فیلم " فیلم آموزشی جهت استفاده از نرم افزار " را مشاهده نمایید.

4- تمامی عزیزان پس از اتمام ارائه، میبایست جمله " آماده پرسش و پاسخ هستم " را بیان کنند. 

5- تمامی عزیزان میبایست در زمان پخش ارائه خود در سامانه معرفی شده، حاضر باشند تا پس از پخش فیلم ارائه ، به مدت 5 دقیقه به پرسش های حاضرین پاسخ دهند.

6- قالب در نظر گرفته شده جهت تهیه فیلم از Screan Share استفاده میکند.

7- دقت داشته باشید که در فیلم تهیه شده، از ماسک استفاده نکنید.

8- فیلم تهیه شده را به ایمیل mahyar.mohebnia.jahromi@gmail.com و با عنوان " فیلم ارائه مقاله هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی " ارسال نمایید.


شماره تماس پشتیبانی فنی تهیه فیلم : 

1-  سرکار خانم صالحی نیا : 09157214213

2- سرکار خانم رحیمی : 09195034907

3- سرکار خانم فتح اللهی : 09195699334

 

فایل های لازمه جهت دانلود
شماره عنوان لینک دانلود
1 فایل خام Power Point فارسی
2 فایل خام Power Point انگلیسی
3 نرم افزار لازم جهت تهیه فیلم ارائه مقاله  
4 قالب خام جهت تهیه فیلم کارگاه آموزشی
5 فیلم آموزشی جهت  استفاده از فایل PowerPoint  
6 فیلم آموزشی جهت استفاده از نرم افزار
7 نرم افزار HandBreak جهت کاهش حجم فیلم