پرسش و پاسخ های متداول


1. از هر فرد به عنوان نویسنده مسئول، حداکثر چند مقاله پذیرفته می شود؟

از هر فرد به عنوان نویسنده مسئول، حداکثر3 مقاله پذیرفته خواهد شد.


2. نحوه برگزاری کنفرانس به چه صورت خواهد بود ؟ 

هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران به صورت کاملا مجازی برگزار خواهد شد.


3. آیا کارگاه های آموزشی، گواهی خواهند داشت ؟ 

بله، تمامی کارگاه های هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران، گواهی حضور خواهند داشت.


4. مقالات پذیرفته شده در کجاها چاپ خواهند شد ؟ 

مقالات پذیرفته شده بدون محدودیت تعداد در مجله راداد، فصل نامه الکترونیک ایران و IET چاپ خواهند شد.


5. چه کسانی میتوانند در در نشست های تخصصی شرکت داشته باشند ؟

حضور در نشست های تخصصی برای تمامی شرکت کنندگان آزاد است.


6. آیا بدون  ثبت نام در کنفرانس، امکان حضور در نمایشگاه و نشست های تخصصی  وجود خواهد داشت؟

خیر، جهت حضور در  نمایشگاه و نشست های تخصصی میبایست حتما در کنفرانس ثبت نام کرده باشید.


7. آیا همزمان با ارسال مقاله، باید مبلغ تعیین شده را پرداخت کرد ؟ 

خیر، نویسندگان محترم میتوانند تا 15 روز قبل از برگزاری کنفرانس، نسبت به پرداخت وجه اقدام نمایند.